Ventilation

Ventilationen är fastighetens hjärta

Ventilationen är av största betydelse för alla fastigheter – man kan utan att överdriva kalla det för fastighetens hjärta. Exempelvis på kontor är det ett absolut måste att luftkonditionering och andra ventilationssystem fungerar ordentligt året om. Det måste vara komfortabelt och trevligt att befinna sig i lokalerna under alla årstider, utan frisk luft får man garanterat problem.

Regelbunden service och kontroller av ventilationen är därför nödvändiga på varje arbetsplats.

ventilation företag Stockholm Ventilationssystem

Vi sköter allt från projektering till underhåll

Vii kan hjälpa till med allt från nyinstallation till finjustering av ditt kontors ventilationssystem. En uppgradering kan behövas om man får fler anställda eller får en mer energikrävande utrustning. Då alstras mer värme och ventilationen lär behöva justeras. Detta gäller även om lokalen börjar användas för andra ändamål än tidigare. Med en kvalitativ och väl fungerande ventilation så ökar man komforten och minimerar dessutom risken för fuktskador.

Olika verksamheter ställer olika krav på ventilationen i lokalerna. För att kunna vara säker på att ventilationen håller rätt nivå så bör man genomföra kontroll, rengöring och service av ventilationen med jämna mellanrum. Vi kan hjälpa dig att utföra en besiktning för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Installation och montering är viktigt, men glöm inte att regelbundet kontroller av ditt ventilationssystem.


Vi optimerar användningen

Vi kan dessutom hjälpa dig att se till att användningen kan optimeras så mycket möjligt. Står fläktarna på dygnet runt i en företagslokal där man arbetar nio till fem? Det är inte vad vi kallar energieffektivitet. Vi kan hjälpa ert företag att ställa in ventilationen på ett korrekt sätt.

Bra ventilation handlar inte bara om ren och fräsch luft. Komfort, energiförbrukning och fastighetens andrahandsvärde är andra anledningar till att installera ett effektivt ventilationssystem.

Frånluftvärmepumpar

En frånluftvärmepump är i korthet ett system som återvinner utgående, förbrukad luft och utnyttjar värmeenergin för att värma upp bostaden och varmvattnet. Ett smart sätt att spara såväl som pengar och det är dessutom ett system som är skonsamt mot miljön. Inomhusluften hålls dessutom fräsch och fri från damm och annat skadligt som flyger runt i luften.

Värmeåtervinningsaggregat

I en eluppvärmd villa med frånluftsventilation kan ett värmeåtervinningsaggregat hjälpa dig att tjäna pengar på årlig basis. Med värmeåtervinning kan man återvinna upp till 79 procent av den värme som annars skulle gå förlorad.

Spara pengar med rätt ventilationslösning

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med ventilationssystem av alla slag. Hör av dig till oss så kan vi ta redan på vad du eller ditt företag behöver. Ofta går de att spara pengar, slippa fuktproblem, öka luftkvaliteten och skapa komfort till en rimlig kostnad.

Bra ventilation ger frisk luft, mer trivsel och bättre hälsa!