Experter på
ventilation

FTX-ventilation - Projektering - Justering - Restaurang - Service

Experter på
ventilation

FTX-ventilation - Projektering - Justering - Restaurang - Service

Ett ventilationsföretag i Stockholm med kunden i fokus

Vi hjälper privatpersoner och företag med allt inom ventilation i Stockholm och arbetar bl a med FTX-ventilation i villor, större och mindre ventilationsanläggningar, restaurangventilation samt givetvis isolering, injustering, fastighetsservice och projektering.

Vi är ett kompetent och mångsidigt ventilationsföretag med stora ambitioner, både kvalitets- och miljömässigt. Vi ser till att våra kunder får en bra ventilationsanläggning och vi kombinerar det stora företagets kunskaper och resurser med det lilla företagets flexibilitet, effektivitet och personliga kundfokus.

Kontakta oss idag om du vill ha en offert på ventilationsarbete, FTX-aggregat, eller om du vill veta mer om företaget och de tjänster vi erbjuder! Vi är specialister på ventilation i Stockholm.


ventilationsföretag Stockholm

Ventilationen en nyckel för bättre hälsa och trivsel

Vi är ventilationsföretaget i Stockholm som du ska vända dig till om du vill ha bättre luft i dina lokaler. Det finns många mycket starka skäl att ha en bra ventilation.

Ett modernt och effektivt ventilationssystem ger bättre och renare luft, vilken i sin tur minskar risken för allergier och astma. Bra ventilation är inte minst viktigt med tanke på barnen, som lätt drabbas av nämnda problem om de vistas mycket i lokaler med dålig luft.

Bra luft ökar arbetseffektiviteten på kontor och andra arbetsplatser. Är luften dålig så blir det svårare att koncentrera sig, risken för huvudvärk ökar och sjukfrånvaron ökar. Forskningen är tydligt på den punkten: dålig luft ger en dålig arbetsmiljö.

Håller värmen på vintern och svalkar på sommaren

I vårt kalla nordiska klimat är en bra ventilation en förutsättning för välisolerade och täta hus. Ett bra ventilationssystem är viktigt för att hålla värmen på vintern och hålla temperaturen på en sval och skön nivå på sommaren.

Bra ventilation sparar energi. En bra ventilation med värmeåtervinning  är en av de mest lönsamma åtgärderna man kan göra ur energisynpunkt – inte minst när man bygger nytt. Ett energisnålt hus bör vara lufttätt och dessutom ha välisolerade väggar och fönster. Men för att det ska fungera energisnålt och för att man ska få ett bra inomhusklimat så krävs också ett bra ventilationssystem. Vi är ett ventilationsföretag i Stockholm för dig som vill ha frisk luft och en god hälsa.

fräscht kök ventilationsföretag Stockholm

Ett ventilationsföretag i Stockholm med breda kunskaper

Ventilationen är grundläggande för en god inomhusmiljö. Vi vistas en stor del av vår tid – uppemot nittio procent – i olika inomhusmiljöer. Därför är det mycket viktigt att den luft vi inandas har bra kvalitet. Många studier visar att barn drabbas mycket hårt om de vistas i inomhusmiljöer med dålig ventilation. Astma, allergier, huvudvärk och koncentrationssvårigheter är några av de symptom som riskerar att drabba barn som andas in dålig luft under längre perioder.

Bristfällig städning i kombination med dålig ventilation i skollokaler gör att många skolbarn riskerar att må dåligt där de tillbringar stora delar av sina liv. Med sämre skolresultat som följd. Så ska det inte behöva vara – vi har genom åren hjälpt många skolor att installera kvalitativa ventilationssystem.

Vi hjälper givetvis även andra offentliga organisationer med ventilationen i deras lokaler, men också privata hus- och lägenhetsinnehavare, bostadsföreningar och företag.

Några fördelar med att anlita oss som ditt ventilationsföretag:

  • Vi levererar kvalitetssäkrade anläggningar som lever upp till den kvalitet som du förväntar dig.
  • Alla våra medarbetare är erfarna och välutbildade inom ventilation.
  • Vi använder endast produkter av bästa kvalitet och dessutom alltid med miljön i fokus.
  • Vi vill att våra kunder alltid ska vara nöjda. Du kan hålla kontakt med oss under hela arbetets gång – och vi lämnar gärna ut referenser till tidigare kunder. Öppenhet och ett bra kundbemötande är alltid i fokus för oss.
  • Är du orolig över luftkvaliteten där hemma eller på kontoret? Vill du minska risken för att barnen ska drabbas av problem med luftrören eller vill du öka trivseln och effektiviteten på kontoret?

Välkommen att kontakta oss – vi kan bli ditt kunniga och servicemedvetna ventilationsföretag i Stockholm.

Bra ventilation ger frisk luft, mer trivsel och bättre hälsa!