Tjänster

FTX-ventilation

Vi erbjuder montering av FTX-ventilationssystem. Detta är ett mycket komplett system som även kallas balanserad ventilation. FTX är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. FTX ger dig full kontroll över vilken mängd friskluft som tillförs ditt hem. Ett stabilt, användbart och kostnadseffektivt ventilationssystem helt enkelt.

Projektering

Vi erbjuder även hjälp med projektering av VVS-installationer. För att få VVS-systemen att fungera väl och energieffektivt så krävs en helhetssyn. Vi hjälper gärna till med projekteringen av dina VVS-installationer.

ventilationsföretag Stockholm

Fastighetsservice

Vi utför även servicearbete på VVS-installationerna, något som behövs göra med jämna mellanrum. Vi både installerar och underhåller rören i dina fastigheter.

Injustering

Vi erbjuder även injusteringar av VVS-system. Vi beräknar och injusterar värme, vatten och kylsystem för att säkerställa det rätta behovet av flöden och tryck för VVS-installationer.

Restaurangventilation

Projektering och installation av restaurangs VVS-system. Restaurangmiljön är speciell och ställer särskilda krav på ventilationssystemen. Vi har de rätta kunskaperna

Isolering

Vi utför även VVS-isolering. Här ingår såväl isolering av ventilationskanaler som isolering av rörledningar. Effektiv VVS-isolering är ett bra sätt att begränsa temperaturfall, minska energiförluster och öka verkningsgraden på värmeåtervinningen.

Rivning

En professionell tjänst som hanterar säker och effektiv nedmontering av byggnader. Med fokus på miljövänliga metoder, erbjuder vi en komplett lösning för alla rivningsbehov.

Bra ventilation ger frisk luft, högre trivsel och bättre hälsa!