Rivning Stockholm

Din effektiva rivningsfirma i Stockholm

Letar du efter en kompetent rivningsfirma? Med många års erfarenhet i branschen garanterar vi ett jobb som utförs med precision, säkerhet och effektivitet. Våra utbildade specialister ser till att ditt projekt genomförs smidigt, från start till slut.

Vi håller ständigt koll på de senaste tekniska framstegen inom rivning, vilket möjliggör att vi kan hantera alla typer av projekt, oavsett storlek eller komplexitet. 


Rivningen steg för steg

Tyvärr är det inte bara riva ner en byggnad. Det är en noggrant planerad och genomtänkt process. Så här kan det se ut när vi tar oss an ett rivningsprojekt:

  • Förberedelse: Först sker en grundlig undersökning av byggnaden. Med detta menas att vi identifierar eventuella farliga material som asbest, bly eller liknande.
  • Planering: Baserat på undersökningen skapas en detaljerad rivningsplan. Denna plan tar hänsyn till byggnadens storlek, material, närliggande byggnader och miljö.
  • Säkerhetsåtgärder: Innan något arbete påbörjas ser vi till att säkerhetsrutiner är på plats. Detta kan inkludera avspärrning av området, skyddsutrustning för våra arbetare och evakuering av närliggande byggnader.
  • Rivning: Här börjar den fysiska processen. Beroende på byggnaden och dess placering kan detta involvera allt från manuell rivning till användning av tung utrustning och maskiner.
  • Återvinning: Efter rivningen sorteras återvinner vi så mycket material som möjligt. Resten transporteras bort på ett säkert och miljövänligt sätt.

ventilation företag Stockholm rivning

Håltagning i byggnader

Håltagning är en process där hål skapas i redan befintliga byggnader för olika orsaker. Bland annat för ventilation, rördragning eller installation av fönster. Med vår expertis ser vi till att håltagningen sker med minimal påverkan på byggnadens struktur. Detta kräver rätt verktyg, kunskap och en noggrann planering för att undvika eventuella skador eller komplikationer.

Stora rivningsuppdrag i Stockholm

När det gäller omfattande rivningsarbeten är detaljerad planering avgörande. Att riva hela byggnader eller infrastrukturella element som broar eller tunnlar är sådana exempel. Det första steget är att säkerställa alla nödvändiga tillstånd och att skydda området för att förhindra skador på allmänheten. Vi kopplar även bort vatten och elförbindelser. Om sådana ämnen upptäcks justeras vårt arbetssätt och användningen av skyddsutrustning därefter.

Vi hjälper dig med ditt nästa rivningsprojekt!

Varje rivningsprojekt är unikt, och vi strävar efter att ge varje uppdrag den uppmärksamhet och skicklighet det kräver. Vare sig det handlar om en totalrivning eller håltagning i en historisk byggnad, är vi redo att hjälpa till.

Pålitlig, noggrann och ansvarsfull rivning